previous pauseresume next

در حاشیه برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان

گزارش تصویری
در حاشیه برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان
۷آبان۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

امضا بیانیه مجمع سلامت شهرستان

گزارش تصویری
امضا بیانیه مجمع سلامت شهرستان
۷آبان ۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

تقدیر از خیرین سلامت و فعالین شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک

گزارش تصویری
تقدیر از خیرین سلامت و فعالین شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در اولین مجمع سلامت شهرستان
۷ آبان ۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

اولین مجمع سلامت شهرستان

اولین مجمع سلامت شهرستان مورخ ۷ آبان ماه ۹۷ با همکاری شبکه بهداشت و درمان خوروبیانک و فرمانداری شهرستان در سالن پیامبر اعظم فرمانداری برگزار شد. در این گردهمایی که مسئولین، نمایندگان ادارات و خیرین سلامت حضور داشتند، جناب آقای مهندس بلانیان فرماندار محترم شهرستان و آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در حوزه سلامت سخنانی را بیان نمودند و در ادامه جناب آقای دکتر عقدک قائم مقام محترم معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان تعریفی از سلامتی به تشریح مسائل و مشکلات پیش روی این حوزه پرداختند. در پایان این مراسم از خیرین سلامت و فعالین شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک تقدیر به عمل آمد. همچنین بیانه مجمع سلامت شهرستان خوروبیابانک به امضا اعضا رسید.

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

برنامه حضور متخصصین در شهرستان

حضور آقای دکتر کاظم زاد متخصص محترم داخلی مورخ۱۱ آبان "صبح "در مرکز فوریت های پزشکی شادن یغمایی و "بعدازظهر" در مرکز درمان بستر جندق

حضور خانم دکتر نیاکان متخصص محترم زنان و زایمان مورخ ۱۴ آبان "صبح" در مرکز فوریت های پزشکی شادن یغمایی و" بعدازظهر" در مرکز درمان بستر جندق

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

اولین مجمع سلامت شهرستان

اولین مجمع سلامت شهرستان

سخنرانی جناب آقای دکتر عقدک قائم مقام محترم معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محل فرمانداری

۷ آبان ماه۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

اولین مجمع سلامت شهرستان

اولین مجمع سلامت شهرستان

محل فرمانداری

۷ آبان ماه۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

در این سفر جناب آقای دکتر یوسفی، جناب آقای دکتر گنجی و تنی چند از مسئولین محترم ایشان را همراهی نمودند.

مرکز درمان بستر جندق

آبان ماه۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

در این سفر جناب آقای دکتر یوسفی، جناب آقای دکتر گنجی و تنی چند از مسئولین محترم ایشان را همراهی نمودند.

مرکز خدمات جامع سلامت فرخی

آبان ماه۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

گزارش تصویری بازدید معاونت محترم درمان وزارت بهداشت"جناب آقای دکتر جان بابایی"از مراکز درمانی شهرستان خوروبیابانک

در این سفر جناب آقای دکتر یوسفی، جناب آقای دکتر گنجی و تنی چند از مسئولین محترم ایشان را همراهی نمودند.

بیمارستان آفتاب هشتم

آبان ماه۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS