previous pauseresume next

برگزاری کمیته ای تی

به گزارش روابط عمومی شبکه مورخ ۹۶/۴/۱۳ با حضور جناب آقای فیروزی معاونت محترم بهداشتی و دیگر اعضاء به همت سرکار خانم مهندس افلاکی دومین کمیته آی تی برگزار گردید.شایان ذکر است در این جلسه در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سیب بحث و تبادل نظر انجام گردید.

برگزاری چهارمین کمیته بهورزی

به گزارش روابط عمومی شبکه مورخ ۹۶/۴/۱۳ با حضور جناب آقای فیروزی معاونت بهداشتی شبکه ودیگر اعضاء چهارمین کمیته بهورزی در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.

اجرای فاز دوم غربالگری(تشخیص زودهنگام) سرطان کولورکتال

اجرای فاز دوم غربالگری(تشخیص زودهنگام) سرطان کولورکتال با انجام تست فیت در مرکز خدمات جامع سلامت مهرجان.

رتقا پوشش خدمات سلامت و غربالگری سرطان کولورکتال

مورخ ۹۶/۴/۱۲ حضور آقای کمالی مسول واحد مبارزه با بیماریها شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در نمازمغرب و عشا مسجد الزهراشهر خور و ایراد سخنرانی در زمینه ارتقا پوشش خدمات سلامت و غربالگری سرطان کولورکتال .

دومین کمیته فنی مامایی

دومین کمیته فنی مامایی با حضور معاون بهداشتی و سایر کارشناسان فنی مورخ ۱۲تیرماه در سالن ابن سینا برگزار گردید، در این کمیته ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره، راهنمایی و آموزش همسران زنان باردار در زمینه مشکلات جنسی حین و بعد از زایمان، مشکلات ارتقا سلامت مادر و کودک و نواقص خدمات دهی سیستم بهداشت و درمان بررسی و برنامه ریزی لازم در این زمینه اتخاذ گردید.

رتقا پوشش خدمات سلامت

مورخ ۹۶/۴/۱۱ حضور آقای دکتر نیل چیان در نماز مغرب و عشا مسجدجامع شهر خور و ایراد سخنرانی در زمینه ارتقا پوشش خدمات سلامت.

برگزاری جلسه ارتقا سلامت میانسالان

مورخ ۹۶/۴/۱۲ برگزاری جلسه ارتقا سلامت میانسالان با حضور مدیریت و کارکنان آموزش و پرورش خوروبیابانک توسط کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان

آموزش در هفته بدون دخانیات

تلاش مراقبین سلامت، بهورزان و کارشناس بهداشت محیط جندق و بیاضه در امر آموزش در هفته بدون دخانیات .«دخانیات تهدیدی برای توسعه و سلامت»

برگزاری کمیته یادواره شهدای شهرستان

به گزارش روابط عمومی شبکه مورخ۹۶/۴/۱۱ کمیته یادواره شهدای شهرستان با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه وکلیه کارشناسان ستادی شبکه در نمازخانه نشاط ستاد شبکه برگزار گردید.در این جلسه کارشناسان ستادی برنامه‌های پیشنهادی خود را جهت اجرا در این مراسم را اعلام نمودند.

برگزاری کمیته مالی

به گزارش روابط عمومی شبکه مورخ ۹۶/۴/۱۰ با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء به همت واحد امور مالی شبکه برگزار وتصمیمات مقتضی در خصوص درخواستهای مراکز و واحدهای تابعه و برنامه‌ریزی جهت کاهش کسورات اسناد پزشکی از واحدهای بیمه گر طرف قرارداد اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS