previous pauseresume next

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر ۱۰-۱۶ مرداد ماه

برگزاری زیرکمیته راهکارهای اجرایی سند تغذیه شهرستان خوروبیابانک

زیرکمیته راهکارهای اجرایی سند تغذیه با حضور مسولین ادارات، شهرداران، مدیر و کارشناسان فنی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در سالن ابن سینا برگزار گردید، در این جلسه کلیه ادارات حاضر پیشنویس سند تغذیه شهرستان در حیطه سازمان خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و پیشنهادات خود را در ارتقا سلامت تغذیه شهرستان ارایه نمودند تا زمینه تبیین و اجرای سند با تشکیل کمیته اصلی فراهم شود . آقای دکتر ترابی مدیر شبکه بهداشت ودرمان تحقق این امر را در گرو فعال نمودن ژنوم کار گروهی و همت جمعی کلیه ارگان های شهرستان و ارش نهادن به سلامت مردم دانستند.

برگزاری کمیته آمار و زیج حیاتی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ ۹۶/۵/۵ با حضور کلیه اعضا در محل سالن ابن سینا شبکه به همت واحد آمار کمیته آمار و زیج حیاتی برگزار گردید.

برگزاری کمیته فنی شهروندان ارشد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ۹۶/۵/۲ کمیته فنی شهروندان ارشد با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.دراین جلسه جناب آقای دکتر ترابی با بیان این مطلب که چه کنیم سالمندانی شاد،با نشاط و پویا داشته باشیم بر انجام خدمات نوین سلامت سالمندان در مراکز جامع سلامت تاکید کرده و ارائه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان را لازم و ضروری دانستند.

برگزاری کمیته فنی خدمات سلامت میانسالان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ۹۶/۵/۲ دومین کمیته فنی خدمات سلامت میانسالان با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای دکتر ترابی در مورد انجام خدمات نوین سلامت میانسالان در مراکز جامع سلامت تاکید نموده و ضروری دانستند.

برگزاری اولین جلسه هماهنگی بیمارستان در شرف تاسیس آفتاب هشتم

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ ۹۶/۴/۲۸ با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دیگر اعضاء اولین جلسه در محل بیمارستان آفتاب هشتم برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای دکتر ترابی مهمترین موضوع جهت راه اندازی بیمارستان اختصاص نیروهای تخصصی به بیمارستان دانستند .در پایان جناب آقای دکتر ترابی از مراحل تکمیل و راه اندازی موتورخانه بیمارستان بازدید نمودند.

برگزاری کمیته فنی روز عقب ماندگی ذهنی و معلولین جسمی و حرکتی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ۹۶/۴/۲۸ کمیته فنی روز عقب ماندگی ذهنی و معلولین جسمی و حرکتی با حضور کارشناس محترم اداره بهزیستی شهرستان سرکار حانم هنری و دیگر اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.

برگزاری کمیته فنی آسم

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک دومین کمیته فنی آسم با حضور کلیه اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.

برگزاری کمیته درآمد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مورخ۹۶/۴/۲۶ کمیته درآمد شبکه به همت واحد اسناد پزشکی و درآمد شبکه با حضور کلیه پرسنل پذیرش مراکز تابعه در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.در این جلسه در خصوص کسورات اسناد پزشکی شبکه بحث و تبادل نظر انجام گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری دومین کمیته فنی شیر مادر

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مورخ ۹۶/۴/۲۵ دومین کمیته فنی شیر مادر با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و سرکار خانم دکتر فراصت متخصص اطفال و دیگر اعضاء به همت واحد کودکان در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.همه ساله ۱۰ تا ۱۶ مرداد ماه به عنوان هفته جهانی شیر مادر نامگذاری می گردد.جناب آقای دکتر ترابی با بیان این مطلب که معارف دینی و منابع علمی ما تاکید بسیار زیادی بر شیر مادر داشته و شیر مادر را تغذیه طلایی دانسته و برگزار ی کلاسهای آموزشی ویژه مادران شیرده و رابطین بهداشتی را لازم و ضروری دانستند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS