previous pauseresume next

موزش وغربالگری پدیکلوز در مدرسه ارشاد خور

آموزش وغربالگری پدیکلوز در مدرسه ارشاد خور توسط خانم خالویی مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت خور

۲۳آبان۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

۲۳ آبان۹۷ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ "روز جهانی دیابت

۲۳ آبان۹۷ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ "روز جهانی دیابت"

شعار امسال:" دیابت و خانواده"

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

برگزاری کارگاه آموزشی PMTCT

برگزاری کارگاه آموزشی PMTCT ( راهکارهاي کشوري براي پيشگيري انتقال ویروس اچ آی وی از مادر آلوده به کودک  (Prevention Mother To Child Transmission: PMTCT)  جهت گروه هدف ارایه دهنده خدمت، توسط آقای مقیمی کارشناس واحد مبارزه با بیماریها و خانم بیرانوند کارشناس واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک مورخ ۲۳/۸/۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

۲۳ آبان ماه روز جهانی دیابت

آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک:"کنترل دیابت، خدمتی دیگر در مسیر زندگی سالم و فعال مردم"

۲۳ آبان ماه روز جهانی دیابت"

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

بازدید جناب آقای مهندس رفیعی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از واحدهای رادیولوژی مراکز خور و جندق

بازدید جناب آقای مهندس رفیعی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از واحدهای رادیولوژی مراکز خور و جندق ؛دزیمتری و بررسی وضعیت ایمنی وبهداشتی آن ها مورخ ۹۷/۸/۲۱

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

حضور آقای دکتر کاظم زاد متخصص محترم داخلی مورخ ۲۵آبان "صبح" در مرکز فوریت های پزشکی شادن یغمایی و "بعداز ظهر" در مرکز درمان بستر جندق

حضور آقای دکتر کاظم زاد متخصص محترم داخلی مورخ ۲۵آبان "صبح" در مرکز فوریت های پزشکی شادن یغمایی و "بعداز ظهر" در مرکز درمان بستر جندق

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

دیدار خانم یغمایی کارشناس واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک با همراهی آقای فیروزی ریاست محترم بهزیستی با جناب آقای قوه رئیس دادگستری و جناب آقای زارعی دادستان محترم شهرستان

دیدار خانم یغمایی کارشناس واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک با همراهی آقای فیروزی ریاست محترم بهزیستی با جناب آقای قوه رئیس دادگستری و جناب آقای زارعی دادستان محترم شهرستان و گفت و گو در خصوص مداخلات روانشناختی و آسیب های اجتماعی، مشاوره در سطح شهرستان و ارائه راهکار و درمان با همکاری این سه ارگان
۲۱ آبان۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

برگزاری وبینار آموزشی پسماندهای الکترونیکی و پزشکی

برگزاری وبینار آموزشی پسماندهای الکترونیکی و پزشکی جهت پرسنل بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک
۲۰ آبان۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

حضورآقای دکتر کرمی متخصص چشم پزشکی در مرکز فوریت های شادن یغمایی

حضورآقای دکتر کرمی متخصص چشم پزشکی در مرکز فوریت های شادن یغمایی صبح و عصر یک شنبه ۲۷ آبان و
صبح دوشنبه ۲۸ آبان در مرکز درمان بستر جندق

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

برگزاری کلاس اموزشی با موضوع" مراحل آمادگی ازدواج سالم

برگزاری کلاس اموزشی با موضوع" مراحل آمادگی ازدواج سالم" برای بهورزان و مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک توسط آقای علوی
۱۵ آبان۹۷

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS