previous pauseresume next

حضور آقای مهندس بلانیان فرماندار

با حضور آقای مهندس بلانیان فرماندار محترم شهرستان خوروبیابانک ۶ قلم وسیله پزشکی که توسط خیر محترم حاج احمد حاج عبدالعلی خریداری شده است به شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک تحویل شد.

حضور "جناب آقای مهندس بلانیان" فرماندار محترم شهرستان خوروبیابانک در پایگاه اورژانس ۱۱۵

حضور "جناب آقای مهندس بلانیان" فرماندار محترم شهرستان خوروبیابانک در پایگاه اورژانس ۱۱۵ خوروبیابانک و بررسی برخی مشکلات و مسائل مرتبط با پایگاه اورژانس
۲۷ اردیبهشت۹۷

برگزاری جلسه"رژیم درمانی بیماری غیر واگیر دار در قالب طرح ایراپن

برگزاری جلسه"رژیم درمانی بیماری غیر واگیر دار در قالب طرح ایراپن"با حضور آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک
۲۶اردیبهشت ۹۷

برگزاری کمیته فنی بیماری های غیر واگیردار

برگزاری کمیته فنی بیماری های غیر واگیردار با حضور معاونت محترم بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان خوروبیابانک

۲۷ اردیبهشت ۹۷

ویزیت بیماران درمنزل

ویزیت بیماران درمنزل توسط خانم دکتر گرجی پزشک مرکز خدمات جامع سلامت مهرجان در روستای گرمه
۲۶اردیبهشت۹۷

معاینه پدیکلوز دانش آموزان مدرسه سمیه

معاینه پدیکلوز دانش آموزان مدرسه سمیه و آموزش بهداشت دوران بلوغ توسط خانم خسروی زاده مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت خور
۲۶ اردیبهشت۹۷

آموزش در خصوص بیماریهای اسهالی درکودکان

آموزش در خصوص بیماریهای اسهالی درکودکان برای مادران شهر خور توسط خانم اقبال مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت خور
۲۶ اردیبهشت ۹۷

فلوراید تراپی دانش آموزان مدرسه شهید امامی فرخی

فلوراید تراپی دانش آموزان مدرسه شهید امامی فرخی توسط مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت آقای آخوند و خانم صفار
۲۶ اردیبهشت۹۷

جلسه آموزشی در خصوص نحوه تکمیل برنامه SARA

در تاریخ ۹۷/۲/۲۵ جلسه آموزشی در خصوص نحوه تکمیل برنامه SARA در سامانه سیب جهت مسئولین ارزیابی خطر بلایای مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک برگزار گردید.

جشن مامایی به مناسبت روز جهانی ماما (۱۵ اردیبهشت) ۲۵ اردیبهشت۹۷

جشن مامایی به مناسبت روز جهانی ماما (۱۵ اردیبهشت) با حضور معاونت محترم بهداشتی و اجتماعی و کارشناسان محترم مامایی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک
۲۵ اردیبهشت۹۷

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS