previous pauseresume next

اده روی

پیاده روی جمعی از اهالی و دانش آموزان روستای ایراج به مناسبت "هفته هوای پاک"

برگزاری جلسه آموزشی " پیشگیری از سرطان های شایع در زنان"

برگزاری جلسه آموزشی " پیشگیری از سرطان های شایع در زنان" توسط خانم قرنجیک مراقب سلامت جندق.
۷بهمن۹۶

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع "سرطان

برگزاری جلسه آموزشی با موضوع "سرطان" توسط خانم نبی بهورز مرکز خدمات جامع سلامت جندق.
۶بهمن ۹۶.

برگزاری جلسه آموزشی در راستای برنامه های بهداشتی با شعار "پیشگیری مقدم بر درمان"

‍ ‍ ‍ برگزاری جلسه آموزشی در راستای برنامه های بهداشتی با شعار "پیشگیری مقدم بر درمان" و موضوع " ۱۰ گام پیشگیری از سرطان " در هفته ملی مبارزه با سرطان جهت دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهید منتظری توسط مراقب سلامت مرکز جامع سلامت فرخی. ۸ بهمن ۹۶

برگزاری جلسه آموزشی" اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان"

برگزاری جلسه آموزشی" اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان" توسط دندان پزشک مرکز فرخی جهت رابطین بهداشت. ۸ بهمن ۹۶

جلسه آموزشی با عنوان " اصول خود مراقبتی برای پیشگیری وتشخیص زود هنگام سرطان برست"

جلسه آموزشی با عنوان " اصول خود مراقبتی برای پیشگیری وتشخیص زود هنگام سرطان برست" توسط مامای مرکز فرخی جهت رابطین بهداشت. ۸ بهمن ۹۶

جلسه آموزشی باعنوان"سرطان قابل پیشگیری و درمان است

جلسه آموزشی باعنوان"سرطان قابل پیشگیری و درمان است ؛باخود مراقبتی وامید"در مدرسه عفت فرخی توسط مراقب سلامت. ۸ بهمن۹۶

خبر

ویزیت بیماران در روستاهای ایراج و هفتومان توسط اقای دکترترابی مدیریت شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک. ۷ بهمن ۹۶

کاشت نهال توسط دکتر ترابی ریاست شبکه بهداشت خوروبیابانک

کاشت نهال توسط دکتر ترابی ریاست شبکه بهداشت خوروبیابانک در روستای ایراج به مناسب هفته هوای پاک (۲۹ دی ماه تا ۵ بهمن ماه)

همه با هم پیش به سوی تامین سلامت برای همگان

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS