previous pauseresume next

بزرگداشت هفته معلم

مورخ۹۶/۲/۹ جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و هیات همراه در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان ومدارس حضور یافته و هفته معلم را با تقدیم گل به فرهنگیان شهرستان تبریک گفتند

خبر

بازدید طرح ضربت بهداشت محیط شهر فرخی از واحدهای حساس مورخ ۹۶/۲/۶

برگزاری کمیته مالاریا

مورخ ۹۶/۲/۹ با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جناب آقای فیروزی معاونت بهداشتی شبکه و دیگر اعضا اولین کمیته مالاریا به همت واحد مبارزه با بیماری ها در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید .

برگزاری دومین کمیته برگزاری روز بهذاشت حرفه ای

مورخ ۹۶/۲/۹ دومین کمیته برگزاری روز بهداشت حرفه ای با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید .

برگزاری اولین کمیته واکسیناسیون

مورخ ۹۶/۲/۹ اولین کمیته واکسیناسیون با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کلیه اعضا در محل سالن ابن سینا ستاد شبکه به همت واحد مبارزه با بیماری ها برگزار گردید .

برگزاری همایش تجلیل از بازنشستگان و شهروندان ارشد بهداشت و درمان شهرستان

مورخ ۹۶/۲/۶ به مناسبت هفته سلامت برگزاری همایش تجلیل از بازنشستگان و شهروندان ارشد بهداشت و درمان شهرستان با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه

جلسه هم اندیشی با عنوان هنر و رسانه

مورخ ۹۶/۲/۶ جلسه هم اندیشی با عنوان هنر و رسانه ، سواد سلامت با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه ، مدیریت کانال های تلگرام شهرستان ، پرسنل دفتر خبری شهرستان و مسئولین روابط عمومی ادارات به مناسبت هفته سلامت در سالن ابن سینا شبه برگزار گردید .

برگزاری کمیته بزرگداشت روز ماما

مورخ ۹۶/۲/۶ با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جناب آقای فیروزی معاونت بهداشتی شبکه و دیگر اعضا به مناسبت روز جهانی ماما اولین کمیته بزرگداشت روز جهانی ماما به همت واحد مادران شبکه در سالن این سینا شبکه برگزار گردید .

معدوم سازی مواد غذایی مکشوغه

مورخ ۹۶/۲/۴ به مناسبت هفته سلامت و با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و نمایندگانی از صنعت و معدن و تجارت ، اتاق اصناف ، دادگستری ، اماکن و فرمانداری محموله ای به وزن تقریبی ۶۳۵ کیلو گرم و به ارزش ریالی ۳۹ میلیون ریال به همت واحد مهندسی بهداشت محیط معدوم گردید .

برگزاری اولین کمیته بیماری های غیر واگیر

مورخ ۹۶/۲/۴ اولین کمیته بسته خدمتی خدمات بیماری های غیر واگیر با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دیگر اعضا در محل سالن ابن سینا شبکه به همت واحد مبارزه با بیماری ها برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک RSS