previous pauseresume next

کمیته آنفولانزای حاد پرندگان

مورخ ۹۶/۴/۷ کمیته آنفولانزای حاد پرندگان با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان،شهردار خور،شهردارفرخی نیروی انتظامی،جهاد کشاورزی ومحیط زیست خوروبیابانک برگزار گردید .