previous pauseresume next

سردار سازندگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سردار تحول در عمران سلامت استان اصفهان جناب آقای دکتر یوسفی

امام خامنه ای (مدظله العالی) چه خوب فرمایشی دارند:
مدیریت را افتخار بزرگی ست که پروردگار متعال آن را بر عهده ی کسانی قرار داده که با عمل خالصانه خویش در مسیر خشنودی و رضایت مردم گام برمی دارند.
و شما مصداق این جمله ای ...
چهره ات آرام است ولی دلت غوغایی دارد،
می دانم که می دانی مردمان جای جای این استان از چه می گویند، درد مردم را فهمیده ای ، رنجشان را چشیده ای... .
این است دلیل غوغایش...
غوغایی که سه دهه است نگذاشته گرد خستگی بر چهره ات آید و از تلاش جهادی و خالصانه ات باز مانی.
پیمان بسته ای تا عمران و آبادی را در عرصه سلامت نویدمان دهی .
ای صحابه فکر و دانش که سرمایه‌ی بی‌بدیل ملتی گام هایت در این مسیر استوار باشد، ان شا الله ..بی شک دعای خیر ریگزارنشینان کویر بدرقه راه شماست
مدیریت شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک دکتر رضاترابی