previous pauseresume next

رگزاری اولین کمیته فنی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

برگزاری اولین کمیته فنی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر۸
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک مورخ دوشنبه۹۶/۳/۲۹ واحد بهداشت روان شبکه اقدام به برگزاری کمیته فنی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نمودند. این کمیته با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه ،نمایندگان نیروی انتظامی شهرستان و سرکار خانم هنری کارشناس محترم اداره بهزیستی در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار و مباحثی پیرامون راهکارهای کاهش مصرف مواد مخدر در سطح شهرستان مطرح گردیدودر خصوص عدم وجود کمپ ترک اعتیاددر سطح شهرستان ولزوم برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح مدارس جهت دانش آموزان به صورت دوره ای بحث و تبادل نظر گردید.
جناب آقای دکتر ترابی با بیان این مطلب که اعتیاد یک بیماری است تلاش همه جانبه بهداشت و درمان را با همکاری خانواده ها و عموم مردم جامعه جهت درمان شخص مصرف کننده و شناخت عوارض و مخاطرات استفاده از دخانیات و مواد مخدر و ارتقاء آموزش مهارت ده گانه زندگی بویژه افزایش اعتماد به نفس و مهارت نه گفتن را لازم و ضروری دانستند