previous pauseresume next

دومین کمیته فنی مامایی

دومین کمیته فنی مامایی با حضور معاون بهداشتی و سایر کارشناسان فنی مورخ ۱۲تیرماه در سالن ابن سینا برگزار گردید، در این کمیته ضمن تاکید بر اهمیت مشاوره، راهنمایی و آموزش همسران زنان باردار در زمینه مشکلات جنسی حین و بعد از زایمان، مشکلات ارتقا سلامت مادر و کودک و نواقص خدمات دهی سیستم بهداشت و درمان بررسی و برنامه ریزی لازم در این زمینه اتخاذ گردید.