previous pauseresume next

برگزاری کمیته فنی شهروندان ارشد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ۹۶/۵/۲ کمیته فنی شهروندان ارشد با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.دراین جلسه جناب آقای دکتر ترابی با بیان این مطلب که چه کنیم سالمندانی شاد،با نشاط و پویا داشته باشیم بر انجام خدمات نوین سلامت سالمندان در مراکز جامع سلامت تاکید کرده و ارائه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان را لازم و ضروری دانستند.