previous pauseresume next

برگزاری کمیته فنی خدمات سلامت میانسالان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک مورخ۹۶/۵/۲ دومین کمیته فنی خدمات سلامت میانسالان با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.در این جلسه جناب آقای دکتر ترابی در مورد انجام خدمات نوین سلامت میانسالان در مراکز جامع سلامت تاکید نموده و ضروری دانستند.