previous pauseresume next

برگزاری کمیته امور مالی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک مورخ ۹۶/۵/۲۱ با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و دیگر اعضاء به همت امور مالی شبکه در محل سالن ابن سینا شبکه برگزار گردید.در این جلسه در خصوص مباحث مالی و درخواستهای مراکز بحث و تبادل نظر گردید.