previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری سوء مصرف مواد جهت پرسنل مجتمع پتاس

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورخ ۹۶/۴/۲۰ به همت واحد بهداشت روان شبکه کارگاه یکروزه پیشگیری از سوء مصرف مواد در سالن اجتماعات مجتمع پتاس برگزار گردید.در این جلسه در خصوص اپیدمیولوژی اختلالات مصرف مواد در ایران و ماده مخدر گل و تاثیرات آن بر بدن انسان آموزشهای لازم داده شد.