previous pauseresume next

بازدید مشترک شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از مدرسه امام علی شهر خور

بازدید مشترک شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از مدرسه امام علی شهر خور مورخ ۱۳ آبان
در این بازدید،آقای مقیمی کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه بهداشت در مورد پدیکلوز و درمان صحیح آن صحبت کردند.

https://t.me/joinchat/AAAAAD_qspagr-jzLJEtyg