previous pauseresume next

بازدید جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و جناب آقای دکتر بهنام یغمایی از روند تجهیز و تکمیل بیمارستان آفتاب هشتم

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک مورخ۹۶/۷/۱۱ جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و جناب آقای دکتر بهنام یغمایی از روند تجهیز و تکمیل بیمارستان آفتاب هشتم خوروبیابانک بازدید نمودند.در این بازدید در خصوص امکانات و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته و کمبودهای پیش رو بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید