previous pauseresume next

بازدید جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان از بیمارستان آفتاب

به گزارش روابط عمومی شبکه مورخ جمعه ۹۶/۴/۹ جناب اقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان از روند تجهیز بیمارستان در شرف تاسیس آفتاب هشتم شهر خور بازدید نمودند.