previous pauseresume next

اطلاعیه

روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۳/۹۳ ساعت ۷:۳۰ الی ۲۰ متخصص چشم پزشکی در مرکز فوریتهای پزشکی شادن آماده ویزیت همشهریان می باشد جهت هماهنگی و دریافت نوبت به پذیرش واحد فوریتهای پزشکی شادن شهر خورمراجعه یا با شماره تلفن ۴۶۳۲۲۰۲۰تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوروبیابانک