previous pauseresume next

آگهی جذب نیرو در رشته شغلی آزمایشگاه

با توجه به اجرای  برنامه پزشک خانواده درشهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و نیاز به نیرویآزمایشگاه  تعداد ۱ مجوز به کارگیری رشته شغلی آزمایشگاه  ترجیحا مرد وبومی ودارای مدرک کاردانی  یا بالاتر دررشته علوم آزمایشگاهی جهت جذب درشبکه بهداشت و درمان شهرستانخوروبیابانک صادر گردیده است جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نامتا مورخ ۹۶/۱۰/۳ به شبکه بهداشت و درمان خوروببابانک واحد کارگزینی مراجعه یا با شماره تلفن ۴۶۳۲۵۶۲۴-۰۳۱ واحد کارگزینی و یا با شماره ۴۶۳۲۴۱۰۰ مرکز فوریتهای شادن یغمائی تماس حاصل فرمایید